Iznenađenja Marsa u Devici

Ovaj Mars je u peregrinu i ne može lako da ispolji snagu, ali može da iznenadi. Jako da iznenadi! Ako ovaj, pre svega intelektualni i praktični Mars, koji razmišlja, nešto reši da uradi. Uradiće to najbolje. Naučiće sve što treba da uradi. Vežbaće. Posebno ako to ima svrhu, najviše praktičnu. Znam za slučaj MMA borca…

Read More

September 27, 2017 | by